HADITHE

“Nuk do të shkatërrohet bota, derisa vendet arabe të mos mbushen me kopshte e lumenj.”

Kjo thënie e Muhamedit (a. s.) diku para XIV shekujsh është duke e habitur botën e sotme moderne dhe shkëncetarët e NASA-s: shumë studiues jomyslimanë...

Si e pershkroi Xhehenemin Xhibrili alejhi selam

Transmetohet në një hadith se Pejgamberi عليه سلم e pyeti Xhibrilin (alejhi selam). që t’ia përshkruajë xhehenemin. Xhibrili عليه سلم tha: “O Muhamed, xhehenemi është...

A e dini se çka i thotë çdo ditë toka,deti dhe engjujt Allahut ?

Muhamedi sal-lallahu alejhi ve selam ka thënë: Çdo ditë, Deti i thotë Allahut: O Allah, na lejo të fundosim këta njerëz. O Allah na lejo...

A ke dhënë sadaka për prindërit e tu që kanë ndëruar jetë ?

Përcillet se Sead bin Ubade – Allahu qoftë i kënaqur me të – i tha Profetit alejhi selam:“O i Dërguari i Allahut! Nëna ime vdiq...

Për çdo krijesë të gjallë keni shpërblim, (kur i jepni ujë, kur e ushqeni dhe kur silleni mire me to)

I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “Dikë, i cili ishte në udhëtim e kishte kapluar etja. Ai arriti te një bunar...

Tema Islame

Hoxha lypës (Interesante)

Imami Jahja Davis u vesh si një i pastrehë dhe u nis për në xhaminë ku atë ditë duhej të paraqitej si imam i ri...

Njeriu për të cilin Allahu e ndaloi perëndimin e Diellit

Joshua ibn Nun ishte bashkëkohanik i Musait a.s dhe ndihëmsi i tij, thuhet se ka qenë edhe nga të dërguarit e Zotit. Ishte ai djaloshi...

Si ta dini se keni magji në shtëpi ?

Si ta dini se keni sihër në shtëpi?Ka shumë simptome të cilat tregojnë se shtëpia ja sihër për një person apo gjithë familjen.Ne do ti...

Sadakaja që ndryshoi gjendjen ekonomike të familjes

Para tre vjetëve vizitova një shoqe shumë të dashur pasi që ajo ishte martuar. Jetonin bashkë me burrin në një banesë të vogël afër prindërve...

Xhibrili a.s dhe Shkatërrimi I Popullit të Lutit a.s

Xhibrili a.s dhe Shkatërrimi I Popullit të Lutit a.s Në kohën kur erdhën melekët dhe të dërguarit e Allahut xh.sh, Xhibrili, Mikaili dhe Israfili te...

Pasoje të keqen me të mirë

Nga Ebu Dherri transmetohet se atij i dërguari i Allahut i ka thënë: “Kije frikë Allahun kudo që të jesh! Pasoje të keqen me të...