• April 20, 2019
  • Last Update Apr 18, 2019 4:20 pm

Artikuj

  • Artikuj
  • Tema Islame
  • Pyetje dhe Përgjigje
  • Hadithe

Si të bëjmë HATME Për 30 Ditë në Ramazan

Kur'ani i ka gjithësej 600 faqe, nëse pjesëtohet për 30 ditë = 20 faqe në ditë. Nëse lexon pas çdo Namazi nga 4 faqe (5x4)

Si bëhet sexhdja e falenderimit

Eshte pyetur dijetari i madh Salih el Feuzan për formën e sexhdes së falenderimit dhe si praktikohet ajo? Eshte përgjigjur duke thënë: “Sexhdja e falenderimit