Month: September 2018

Sjellja e mirë me prindërit te lehteson rrugen per ne Xhenet

Allahu i Madhëruar thotë: “Adhurojeni Allahun, mos i shoqëroni Atij asgjë dhe me prindërit silluni mirë” En-nisa: 36 Profeti alejhi…

Umeti i i parë që do të hyjë në Xhenet

Umeti i i parë që do të hyjë në Xhenet është umeti i Muhamedit -alejhi selam Transmetohet nga Ebu Hurejra…

Historia e njeriut, që u jepte borxhe njerëzve

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton se Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Dikur jetonte një…

Prokurorëve dhe gjyqtarëve nuk iu ulen pagat

Asnjë euro më pak nuk do të marrim prokurorët dhe gjyqtarët e Kosovës pavarësisht se pagat e zyrtarëve të Qeverisë…