Month: October 2018

Si mashtrohen njerëzit në këtë botë

KRITIKA NDAJ NJERËZVE TË MASHTRUAR Njerëzit më të mashtruar janë ata të cilët janë joshur nga jeta e dynjasë dhe…

Cilët janë njerëzit me të suksesshëm në jetë

A e dini se njerëzit më të suksesshëm në jetën dhe punën e tyre janë ata që kanë sjelljet më…

Gjynahet bëhen shkak i shkatërrimit në këtë botë dhe në botën tjetër

Gjynahet bëhen shkak i shkatërrimit në këtë botë dhe në botën tjetër Pasojë e gjynaheve është edhe fakti se ato…

2 kriteret që një vepër e mirë të pranohet tek Zoti

Hafidh El Hakemi ka thënë: Që një vepër e mirë tek Zoti të pranohet Të jetë e sinqertë dhe në…

Ilaçi i ankthit, hidhërimit dhe pikëllimit

Robër të Allahut, njeriu në këtë botë goditet me brenga të ndryshme, në zemrën e tij bien shumë brenga, të…

A dëshiron të të falen gjynahet pa u lodhur?

A dëshiron të të falen gjynahet pa u lodhur? Ka thënë i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e…

3 hadithe që tregojnë se si duhet të lutesh dhe Allahu ta pranojë atë

Nga Enes bin Maliku (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:…

Ky është njeriu që nuk i pranohet lutja

Ebu Hurejra (RadijAllahu anhu) transmeton se i Dërguari i Allahut (SalAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Vërtet Allahu është i…

Në këtë lutje profetike janë përmbledhur të gjitha mirësitë

Nga Ebu el Ahvas e ky nga Abdullahu transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin…

Koha kur njeriu është më së afërti me Allahun

Koha kur njeriu është më së afërti me Allahun I Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë: “Njeriu është më së…