Nëse imami gjatë hytbes bën salavate për Profetin alejhi selam, a duhet për dëgjuesit të bëjnë salavate?

Nëse imami gjatë hytbes bën salavate për Profetin alejhi selam, a duhet për dëgjuesit të bëjnë salavate?

Përgjigjja:
Nëse imami gjatë hytbes bën salavate për Profetin alejhi selam, atëherë edhe dëgjuesit duhet të bëjnë salavate, por pa e ngritur zërin.

( Komisioni i Përhershëm për Sdudime dhe Fetva, 8/217)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *