A i lejohet Burrit që të merr pagën e gruas?

Pyetje: ”Cili është vendimi që burri të merr pagën e gruas pa dijeninë e saj?”
Përgjigje: ”Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Pasuria e muslimanit nuk është e lejueshme që të merret pa pëlqimin e tij.”

Nëse gruaja e ka një pagë, ndërsa burri i saj ka vendosur si kusht për të marrë një pjesë të saj nëse ajo do të punojë, atëherë kjo është në rregull. Muslimanët i përmbahen kushteve të tyre. Por në qoftë se ai nuk e ka vënë këtë kusht, atij nuk i lejohet që të marrë asgjë nga paga e saj, nëse ajo nuk ia jep pëlqimin e saj dhe gjithashtu kënaqet me këtë.”

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan

Ligjerata: Fataua alal-Haua 1436-01-05

Leave a Reply

Your email address will not be published.