Çfar Duhet Të Bëjmë Për Tu Mbrojtur Nga Mësyshi Dhe Ligësitë

Të kërkuarit mbrojtje në të vërtet është ikja nga ajo që të frikëson dhe të strehuarit tek Ai që të mbron, njeriu mbrohet me Allahun e madhëruar nga krijesat, injoranca, e keqja dhe syri i keq dhe ai person që strehoet tek Allahu nuk ka për tu dëshpëruar