Day: February 7, 2019

20 vepra qe ju permisojne moralin

Prej moralit të mirë është: 1. Ruajtja e gjuhës nga pergojimi. 2. Mëshira ndaj krijesave të Allahut në përgjithësi. 3.…

Ilaçi i ankthit, hidhërimit dhe pikëllimit

Robër të Allahut, njeriu në këtë botë goditet me brenga të ndryshme, në zemrën e tij bien shumë brenga, të…

I Dërguari alejhi selam i ka premtuar Xhenetin atij që bën këtë vepër

I Dërguari i Allahut alejhi selam i nxit besimtarët që të vizitojnë të sëmurët, duke u premtuar shpërblime të mëdha.…

Pse s’ka bereqet koha, paraja dhe të mbjellat?

Thotë Ibn Haxheri: “Ka thënë Ibn ebu Xhemrah: Ka mundësi që kuptimi i afrimit të kohës të jetë shkurtimi i…

Ruaje Allahun dhe Allahu do të ruajë ty!

Përcillet nga Ibn Abas se Profeti alejhi selam ka thënë: “ Ruaje Allahun dhe Allahu do të ruajë ty! Ruaje…

Çfarë duhet të bësh kur dikush të le amanet paratë e tij?

Ai qe i le dikujt ne ruajtje nje shume te hollash, nuk duhet ti perdore vetem se me leje te…

Cilësitë e pëlqyeshme të gruas e cila kërkohet për martesë

Cilësitë e pëlqyeshme të gruas e cila kërkohet për martesë Qëllimi dhe urtësia e martesës është arritja e kënaqësisë së…

Ende nuk e ke mësuar këtë lutje?

Tregohet prej Sahabiut të nderuar Muadh Bin Xhebel -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- se i derguari i Allahut -paqja…

Ilaçi Kur’anor që shëron xhelozinë!

Meditime Kur’anore! Ilaçi Kur’anor për hasedin (xhelozinë)! Allahu, xhele ue ala, ka thënë; ” Dhe mos ia ngul sytë bukurisë…

Nëse e kap namazin e xhumasë në rekatin e dytë, cfarë duhet të veproj?

Nëse e kap namazin e xhumasë në rekatin e dytë, cfarë duhet të veproj? Përgjigjja: Ai që e kap namazin…