Day: March 3, 2019

Çfarë duhet të bësh kur komshiu sillet keq me ju?

Bejhakiu percjell nga Ebu Hurejra se kur erdhi nje person tek Profeti alejhi selam dhe i ankohej per lendimet e…

Shikoni se çfarë shpërblimi fiton ai që bën një hap për të shkuar në xhami

“Sa i mirë është shpërblimi i punë-mirëve”! (Ali Imran: 136) Nga Ebu Umameh – Allahu qoftë i kënaqur prej tij…

Pastroje hundën me dorën e majtë!

Percillet nga Aishja se Profeti alejhi selam preferonte anen e djathte kur vishte sandalet, kur krehte floket, kur lahej dhe…

A e dinë xhinët të fshehtën?

Pyetje: A e dinë xhinët të fshehtën? Shejh Uthejmini: Xhinët nuk e dinë të fshehtën: ”Thuaj: Askush përveç Allahut, në…

Si bëhen dasmat në Islam

Dasma Dasma është përgatitja e ushqimit në ditët festive të saj dhe kjo gosti është e ligjësuar në fe Gjykimi…

Si duhet ta zgjedhim bashkëshorten?

Si duhet ta zgjedhim bashkëshorten? Profeti Muhamed alejhi selam thotë: “ Gruaja propozohet për martesë për shkak të katër gjërave:…

4 Ushqimet që janë ndaluar nga Profeti alejhis selam

4 Ushqimet që janë ndaluar nga Profeti alejhis selam

Kush ia vuri emrat sureve të Kuranit?

Kush ia vuri emrat sureve të Kuranit, Profeti alejhi selam apo dikush tjetër? Nuk është përcjellur ndonjë argument nga Profeti…

Pse shpërblimi i agjëruesit është pa llogari?

Profeti alejhi selam thotë: “Çdo pune e birit të Ademit shumëfishohet, një punë e mirë nga dhjetë deri në shtatëqind…

Hedhja e letrave në të cilat është shkruar emri i Allahut

Pyetje: A lejohet hedhja e gazetave dhe revistave në të cilat është përmendur emri i Allahut? Përgjigje: “Hedhja e çdo…