Day: March 6, 2019

Cfarë thuhet kur dëgjojmë ikametin

Transmetohet nga Ebi Seid radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur…

Sa herë që të jesh i mërzitur, apo në hall, mos humb kohë, thuaj këtë lutje profetike që të gjesh zgjidhje,qetësi dhe shpresë :

Sa herë që të jesh i mërzitur, apo në hall, mos humb kohë, thuaj këtë lutje profetike që të gjesh…

Ky është njeriu që nuk i pranohet lutja

Ebu Hurejra (RadijAllahu anhu) transmeton se i Dërguari i Allahut (SalAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Vërtet Allahu është i…

3 format se si largohet dituria nga njerëzit

Shejh Sulejman er-Ruhajli (Allahu e ruajttë!): Si humbet (largohet) dituria nga umeti? Ajo humbet me tri gjëra: 1. Me vdekjen…

Martohu që të shpëtosh nga veset e liga

“Ato (bashkëshortet) janë petk për ju e ju jeni petk për ato.” (El-Bekare: 187) A mund të ketë njeri që…

Mjeti për çdo sukses

Ka thene Ibn Abas radijallahu anhu: Teuhidi i Krijuesit eshte mjeti per cdo sukses. Madherimi dhe manifestimi i tij ne…

Sureja Fatiha dhe lumturia e njeriut

Njeriu ka dy mundësi: njërën që ka të bëjë me dijen teorike dhe tjetrën që është praktikimi i vullnetshëm. Lumturija…

Cila është vepra me shpërblimin më të madh të përmendur?

Cila është vepra me shpërblimin më të madh të përmendur? Përcillet nga Eus bin Eus se Profeti alejhi selam ka…

Lutja kur hyjmë në shtëpi

DHIKRI KUR HYJMË NË SHTËPI: Profeti Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të thote:Kur burri hyn në shtëpi, le…

Nënat që rriten Profetin Muhamed alejhi selam

Gratë që rritën pejgamberin E para është nëna e tij Emine Bintu Ueheb Ibn Abdul-Menaf Ibn Zehrah Ibn Kilabi. Pastaj…