Day: March 12, 2019

Lutja kur nisesh për udhëtim

Lutja e udhëtimit Nga Abdullah ibn Umer – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se kur i Dërguari…

A duhet ta zgjojë fëmijën të fal namazin e sabahut?

Pyetësi thotë: Unë kam një fëmijë mosha e të cilët është nëntë vjeç. A ta zgjojë atë për faljen e…

Njeriu i fundit që do të hyjë në Xhenet

Thotë Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të): “I fundit që hyn në Xhenet është një burrë i cili një herë…

Është e urryer varja e ajeteve në mure apo diku tjetër

Kjo dukuri është shumë e përhapur. I gjen suret ose ajetet të varura nëpër muret e dhomave, koridorëve, dyqaneve etj,.…

Nder shkaqet kryesore te qetesise shpirterore jane:

Nder shkaqet kryesore te qetesise shpirterore jane: 1. Teuhidi Udhezimi me Teuhidin eshte shkaku me i madh per qetesine shpirterore.…

Ai që vdes në këtë gjendje do të jetë me Profetët

Malik bin Enesi ka thënë: “Kush kapet fort pas Sunetit tradites profetike, ndërsa shokët e të Dërguarit të Allahut (paqja…

Plagët e shpirtit

Është thënë për librat e Ibn Kajjim el Xheuzijeh: Ato janë melhem për plagët e shpirtit dhe kundërhelm për zemrat…

Kërkoini Allahut sigurinë (në besim) dhe shëndetin

Në një hadith përmbledhës, i dërguari i Allahut (alejhi selam) thotë: Kërkoini Allahut sigurinë (në besim) dhe shëndetin. Sahih el…

Ai i cili e thërret ezanin dymbëdhjetë vite i bëhet obligim Xheneti

Vlera e thirrjes së ezanit dhe vlera e muezinit! Ibn Umeri – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcjell…

Denimi i atij që e di të vërtetën dhe nuk e praktikon

“Permiresimi i njeriut nuk fitohet thjeshte duke e njohur te verteten, pa e dashur ate, pa e deshiruar dhe pa…