Day: April 16, 2019

Si të bëjmë HATME Për 30 Ditë në Ramazan

Kur’ani i ka gjithësej 600 faqe, nëse pjesëtohet për 30 ditë = 20 faqe në ditë. Nëse lexon pas çdo…