6 gjëra të cilat nëse i kujton të zbusin gjendjen e rënduar

6 gjëra të cilat nëse i kujton të zbusin fatkeqësinë:

1. Gjithçka është me caktimin e Allahut,
2. Mosdurimi nuk ndryshon caktimin e Allahut,
3. Dikush është më keq se ti,

4. Ajo që të ka mbetur është shumë më tepër se ajo që ke humbur,
5. Pas çdo caktimi ka një urtësi të cilën sikur ta dija do e shikoje fatkeqësinë si begati,
6. Çdo fatkeqësi për besimtarin nënkupton: shpërblim, falje, pastrim, ngritje dhe pengim i ndonjë fatkeqësie më të madhe.

About admin