70 Mijë melaike bëjnë dua për atë që vepron këtë vepër ?

70 Mijë melaike bëjnë dua për atë që vepron këtë vepër?

About Afrim Tepelena