Taulant Berisha

3 punët më të dashura për Allahun e Madhëruar

Puna më e dashur për Allahun është falja e namazit në kohën e tij. Transmetohet nga Abdullah ibën Mes’udi, Allahu…

Gjynahet bëhen shkak i shkatërrimit në këtë botë dhe në botën tjetër

Gjynahet bëhen shkak i shkatërrimit në këtë botë dhe në botën tjetër Pasojë e gjynaheve është edhe fakti se ato…

Si vlerësohet besimi i një muslimani mëkatar?

Si vlerësohet besimi i një muslimani mëkatar? Ai i cili është besimtar, njëhësues i Allahut, por herë pas here bie…

Mbreti qё kёrkonte lumturinё

Mbreti qё kёrkonte lumturinё Njё herё mbreti i tha oborrtarit tё tij se pse shёrbёtori im qё nuk zotёron asgjё…

3 pyetje drejtuar një ateisti!

1. Kush krijoi asgjënë (apo ajo ekzistonte gjithherë?) Sigurisht që një hapësirë aq e madhe siç është Universi duhet të…

Si ta korigjosh të kaluarën tënde?

Abdulmalik ibën Ahmed el-Mubareku ka thënë: Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, në ‘El-Feva’id’, kapitulli: ‘Si ta korrigjosh gjendjen tënde’, ka…

A lejohet falja e suneteve kaza (jashtë kohës kur duhen falur)?

A lejohet që sunetet e drekës (nëse ke ndonjë arsye) si ato të parat, apo dy rekatet që falen pas,…

Si duhet te veprosh te largosh cytjet e shejtanit

Jam një djalosh ku shejtani ndonjëherë më bën cytje (vesvese). Cfarë duhet të veproj që t’i largojë cytjet e tij?…

A e thërrasin ezanin dhe ikametin gratë?

A e thërrasin ezanin dhe ikametin gratë? Përcillet se “Aisha – Allahu qoftë i kenaqur prej saj – e thërriste…

5 Zbulimet e muslimanëve që ndryshuan botën (VIDEO)

5 Zbulimet e muslimanëve që ndryshuan botën