Avni Nebiu Amaneti i nanës Ta përkrahim me shpërndarje