Babai kërkon ndihmën e shqiptarëve pas tragje’disë së parë: Shpëtoni tim bir!

Babai kërkon ndihmën e shqiptarëve pas tragje’disë së parë: Shpëtoni tim bir!

Babai kërkon ndihmën e shqiptarëve pas tragjedisë së parë: Shpëtoni tim bir!

Gofundme: https://www.gofundme.com/firdeus-zvicer
Pay pal: fondacionifirdeus1@gmail.com
Të dhënat bankare:
Fondacioni Firdeus, Credins Bank
IBAN EURO:AL76 2121 1573 0000 0000 0088 3481
IBAN USD: AL33 2121 1573 0000 0000 0088 3479
SWIFT CODE: CDISALTR
Zoti ju shpërbleftë!

administrator

Related Articles