Artikuj

Kur është nata e Kadrit?

Është transmetuar nga Profeti (alejhi selam) se ajo natë është nata e njëzetë e një, apo e njëzetë e tre, apo e njëzetë e pestë, apo e njëzetë e shtatë, apo e njëzetë e nëntë, apo nata e fundit e Ramazanit. Nata e Kadrit është një nga netët teke të dhjetëditëshit të fundit të Ramazanit. Aishja (radijAllahu anha) transmeton se: ...

Lexo më shumë »

Vajza jetime dhe vlera e lutjes !

Vajza jetime dhe vlera e lutjes ! Një vajzë ishte jetime, dhe në këtë botë si kish mbetur gjë tjetër veçse e ëma. Vjen dita dhe martohet, mirëpo fati i saj nuk ishte sic e kishte enderruar. Burri dhe familjarët e tij e shndërruan në një shërbëtore, madje dhe më shumë se kaq në një skllave të vërtetë. Sa herë ...

Lexo më shumë »

Ilaçi i harresës dhe si ta shërosh atë

Ilaçi i harresës Shejh Ibën Uthejmini, Allahu e mëshiroftë ka thënë: Nëse dikush thotë: Harresa a ka ilaç apo shërim? Ne i themi: Po, ka shërim –falë mirësisë së Allahut- dhe shërimi saj është shkrimi, për këtë arsye Allahu i Plotfuqishëm e ka veçuar dhe lavdëruar këtë para robërve të Vet, Allahu i Lartësuar thotë: اقرأ باسم ربك الذي خلق ...

Lexo më shumë »

Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit?

I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) e ka përshkruar me disa cilësi mëngjesin e natës së Kadrit, me qëllim që muslimani ta dijë se cila natë është ajo. Transmeton Ubej (Allahu qoftë i kënaqur prej ti!) se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Mëngjesin e natës së Kadrit, dielli lind pa rrezatim, sikur të ...

Lexo më shumë »

Pse është fshehur Nata e Kadrit ?

Urtësia e fshehtësisë së saj Ka shumë urtësi në fshehtësinë e kësaj nate. Nëse të gjithë do e dinim me përpikmëri natën e Kadrit, vendosmëria dhe vullneti gjatë Ramazanit do të pësonte rënie. Njerëzit, thjesht do i kushtonin rëndësi dhe vëmendje pikërisht kësaj nate, të cilën do e kalonin në adhurim dhe punë të mirë dhe kaq. Prandaj, fshehja e ...

Lexo më shumë »

10 Caktimet që ndodhin në Natën e Kadrit

Ç’ndodh në këtë natë: 1.Në këtë natë vendoset fati i të gjitha krijesave për vitin e ardhshëm. 2.Në këtë natë shkruhet se kush do të jetojë dhe kush do të vdesë. 3.Shkruhet se kush do të nderohet e kush do të mallkohet. 4.Shkruhet se kush do të paracaktohet për në Xhenet, e kush do të paracaktohet për në Xhehenem. 5.Shkruhet ...

Lexo më shumë »

7 Vepra që duhet ti bëjë çdo besimtarë në Natën e Kadrit

1. Këtë natë duhen kryer adhurime për hir të Allahut, duhet falur namaz duke e përforcuar ndjenjën e adhurimit. 2. Duhet lexuar sa më shumë Kur’an, të dëgjohet ai që e lexon atë si dhe të meditohet mbi ato ç’ka thotë Kur’ani. 3. Duhet të biem në salavat mbi Profetin tonë a.s., të shpresojmë në shefatin (ndërmjetësimin) e tij, të ...

Lexo më shumë »

Nata e madhe e Kadrit

Allahu i Lartësuar veçoi muajin e Ramazanit nga muajt e tjerë të vitit, me vlera të mëdha. Nga ky muaj veçoi dhjetë netët e fundit të tij, si më të mirat ndër netët e tjera dhe nga këto netë veçoi natën e Kadrit, si natën më të madhe dhe më të rëndësishme të vitit. Kjo Natë është madhështore, sepse Allahu ...

Lexo më shumë »

Historia e njeriut, që u jepte borxhe njerëzve !

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton se Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Dikur jetonte një njeri, që u jepte borxhe njerëzve dhe i thoshte shërbëtorit të tij: “Kur të shkosh te ndonjë që nuk ka mundësi ta kthejë borxhin, lëre me shpresën se Allahu do të na fal neve.” Ai (profeti) tha: “Kur ai e ...

Lexo më shumë »

Si falet namazi kur je sëmur

Namazi i të sëmurit Kush nuk mund të falet në këmbë nga ndonjë sëmundje të falet në ulur dhe kush nuk mund të falet ulur falet shtrirë: Ka thënë Allahu I madhëruar: (Ata që e përmendin Allahun në këmbë, ulur dhe shtrirë)(1). Ka thënë Ibën Kethiri në tefsirin e tij -me pak shkurtim-: “… Pastaj ka përshkruar I madhëruari të ...

Lexo më shumë »