Artikuj

Këta janë burrat dhe gratë e Xhenetit

Muhamedi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thenë: ”A doni t’ua tregojë burrat e xhennetit? I Dërguari është në Xhennet, deshmori është në Xhennet, i sinqerti është në xhennet, fëmija është në xhennet, njeriu që viziton një vëlla në pjesën tjetër të vendbanimit për hire të Allahut është në xhennet. A doni t’ua tregojë grate e xhennetit? E dashura-ngrohta, ajo që ...

Lexo më shumë »

Çfarë ndodh kur ti mallkon diçka apo dikë?

Çfarë ndodh kur ti mallkon diçka apo dikë? I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – thotë: “Kur njeriu mallkon ndonjë gjë, mallkimi i tij ngjitet lartë në qiell, por dyert e qiellit i mbyllen, pastaj zbret në tokë dhe i mbyllen edhe dyert e saj, pastaj shkon majtas dhe djathtas, nëse nuk gjen ...

Lexo më shumë »

Tre probleme largohen me tre mjekime

Tre probleme largohen me tre mjekime: 1. Nëse sprovohesh me dashurinë për epshet, atëherë përmiso raportin tënd me namazin, sepse Allahu i Madhëruar thotë: “ Pas atyre erdhën brezni, që e braktisën faljen e namazit dhe ndoqën epshet e veta. Ata do të pësojnë dënimin e madh.” (Merjem: 60) 2. Nëse ndjehesh fatkeq dhe i dështuar, atëherë përmiso sjelljen me ...

Lexo më shumë »

Si ti dërgosh salavate profetit Muhamed alejhi selam

Përcillet nga Abdurrahman bin ebi Lelja se ka thënë: “ Takova Keab bin Uxhran, i cili më tha: ‘ Eja të të tregoj një dhuratë për Profetin alejhi selam – më pas vazhdoi – Profeti alejhi selam erdhi një herë tek ne dhe ne i thamë: ‘ O i Dërguari i Allahut ne e dimë se si të përshëndesim ty ...

Lexo më shumë »

Ruajtja nga lypja e të tjerëve

Ruajtja nga lypja e të tjerëve Zubejri –Allahu qoftë i kënaqur me të- tregon se Profeti -alejhi selam- ka thënë: “Për çdokënd prej jush është më mirë që të marrë një litar, (të presë) dhe të sjellë një krah dru (nga pylli) në shtëpi dhe t’i shesë, e kështu Allahu t’ia ruajë fytyrën (nga Zjarri), sesa tu kërkojë njerëzve që ...

Lexo më shumë »

Do e jepja dynjanë dhe çfarë ka në të nëse…!!!

Do e jepja dynjanë dhe çfarë ka në të nëse…!!! Enes bin Malik (radiallahu anhu) transmeton se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Allahu i Lartësuar i drejtohet njërit prej banorëve me dënimin më të lehtë në Zjarr: “Sikur të të ishte dhënë dynjaja me gjithçka ka brënda, shto edhe një tjetër dynja sa ajo, a do ta ...

Lexo më shumë »

Varrosja e myslimanit në arkivol

Varrosja e myslimanit në arkivol Lavdia i takon Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin për Profetin tonë Muhamed, pas të cilit nuk ka profet tjetër, për familjen dhe shokët e tij. Sesioni i tetë/ vendimi i pestë. Datë: 7/5/1405 h. që korrespondon me 28/1/1985 e.s. Asambleja e Akademisë së Fikhut Islam mori në shqyrtim çështjen e paraqitur në pyetjen ...

Lexo më shumë »

DISA NJERËZ NGA UMETI I MUHAMEDIT DO TË SHNDËRROHEN NË DERRA E MAJMUNA

Në emër të Allahut, Mëshiruesit Mëshirëbërësit! Të nderuar muslimanë, së fundi lexova disa hadithe të Dërguarit të Allahut, të cilat flasin për një fatkeqësi që do të ndodh në kohën e fundit, të cilat flasin për disa njerëz nga ky umet që Allahu do t’i shndërrojë në derra dhe majmuna, për arsye se ata do të marrin këngëtarë për të ...

Lexo më shumë »

Çdo të thotë të shikosh të vdekurin në ëndërr ?

BISEDA ME TË VDEKUR Nëse ëndërrohet se po bisedon me të vdekurin, fjalët e të vde- kurit, qofshin ato të mira ose të këqija, do të bëhen realitet. I vdekuri jeton në botën e vërtetë (Ahiret), ka shkuar nga bota e rrejshme (Dynjaja) dhe nuk gënjen, pavarësisht nga ajo se çka thotë. Kur dikush ëndërron se i vdekuri e fton, ...

Lexo më shumë »

Përse Islami ndalon bartjen e hajmalive

Përse islami ndalon bartjen e hajmalive Pa dyshim, fenomeni i bartjes se hajmalise në kohën tonë është shumë i përhapur dhe ka marrë hov të madhë, sa që, nuk gjen individ, shtëpi, restoran, makinë dhe aeroplan që nuk bartin hajmali, përveç atyre që ndjekin rrugën e drejtë të Allahut. Shumica nga sahabet, kanë urryer varjen dhe bartjen e hajmaliave dhe ...

Lexo më shumë »