Artikuj

KUJDES NGA VJEDHËSIT E RAMAZANIT!!

1.Televizioni: Ky është vjedhës i rrezikshëm. Në të ka emisione, dhe programe, dhe seriale, që ta prishin agjërimin apo t’i…

Pastërtia dhe abdesi i të sëmurit

Kjo është një temë e shkurtër rreth pastërtisë dhe namazit të sëmurit, e mbështetur në argumentet e Kuranit dhe Sunetit.…

Si të bëjmë HATME Për 30 Ditë në Ramazan

Kur’ani i ka gjithësej 600 faqe, nëse pjesëtohet për 30 ditë = 20 faqe në ditë. Nëse lexon pas çdo…

Si bëhet sexhdja e falenderimit

Eshte pyetur dijetari i madh Salih el Feuzan për formën e sexhdes së falenderimit dhe si praktikohet ajo? Eshte përgjigjur…

Si i pastronte dhembet profeti Muhamed alejhi selam

Edukata e pastrimit të dhëmbëve! Transmetohet nga Hudhejfe radijAllahu anhu, se ka thënë: ” I dërguari i Allahut, salallahu alejhi…

Si falen namazet vullnetare (nafile)

Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Namazet sunete janë dhjetë. Falja në shtëpi e këtyre suneteve është më…

Teshtitja që e ktheu profesorin në mysliman

Në një universitet të Amerikës, në një sallë ku kishte shumë studentë e në mesin e tyre edhe një mysliman,…

KUJDESI NDAJ PRINDËRVE, PASTAJ LUTJA E TYRE PËR TY, BËJNË MREKULLIRA NË JETËN TËNDE

Një njeri i moshuar ishte ulur me të birin e tij rreth 20 vjeçar.. Papritmas duke biseduar trokiti dera. E…

MOS U DËSHPËRO NGA SJELLJET E NJERËZVE

U ankua një person tek dijetari dhe i tha: Dijetar i nderuar! Pse nga ata që ju kam bërë mirë…

Në vend të veturës, babai djalit i dhuroi Kuranin. Djali, duke mos ditur se çka do të ndodhë pastaj, i zemëruar e lë Kuranin!‎

Një djalë i ri po përgatitej për marrjen e diplomës. Për muaj të tërë, ishte i admiruar me një ‎veturë…