Artikuj

Si të durosh ofendimet për shkak të shamisë

Përpiqu të shtosh sasinë e kohës që harxhon për tu lutur apo për të lexuar Kuran çdo ditë. Sa herë që gjërat vështirësohen për ty, çfarëdo që bën, kurrë mos hiq dorë nga veprimet farze (detyrë) të adhurimit. Në fakt disa njerëz luten më pak kur përballen me vështirësi, ndërkohë që duhet të luten më shumë në raste të tilla. ...

Lexo më shumë »

3 Vepra që të fshijnë mëkatet që bën gjatë ditës

“Me larjen e fytyres gjate abdesit, bien ose largohen te gjitha mekatet e syve te njeriut, me larjen e duarve bien mekatet prej duarve te tij, me larjen e kembeve bien mekatet e kembeve te tij…, derisa te jete i paster prej te gjitha mekateve. Per kete, kur Allahu e permendi abdesin, guslin dhe tejemumin, tha: “Allahu nuk deshiron t’ju ...

Lexo më shumë »

Kur gabimet kthehen në adhurim?

Pyetje: Cili është argumenti se kthimi me pendim te Zoti është adhurim? Përgjigje: Fjala e Allahut xh.sh.: “Kthehuni me pendim te Zoti juaj dhe nënshtrojuni Atij…”. (Ez-Zumer, 54) Pyetje: Cili është argumenti se kërkimi i ndihmës është adhurim? Përgjigje: Fjala e Allahut xh.sh.: “Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm nga Ty ndihmë kërkojmë.” (El-Fatiha, 5). Ndërsa në hadith thuhet: “Nëse ...

Lexo më shumë »

Përshkrimi i foshnjës në barkun e nënës në Kuran

Më pas, atë pikë uji e bëmë copë gjaku, e atë gjak të ngurtë e bëmë copë mishi…El- Mu’minun 14. Kurani ekspozon edhe një mrekulli pas fazës (alaka) varur duke u mbajtur në mitrën e nënës pas së cilës thotë se pëson faza një copë mishi i përtypur (mudga) që e kemi kaluar. Me të vërtet edhe nga vogëlsia e ...

Lexo më shumë »

Si duhet ta kënaq burri gruan e tij?

“Është detyrë për burrin që ta ruajë nderin e gruas së vet. Prandaj tregohuni të vëmendshëm! Thonë: Prej shkaqeve më të mëdha të urrejtjes së gruas ndaj burrit, urrejtje e cila mbetet e fshehur në brendësi, është kur burri e arrin kënaqësinë e tij prej saj dhe pastaj e lë pas dore atë, nuk e kënaq atë. Kjo është një ...

Lexo më shumë »

Shembulli i shokut të mirë dhe shokut të keq

Shembulli i shokut të mirë dhe shokut të keq është si shembulli i pronarit të parfumeve dhe zejtarit. Të parin nëse e viziton, ose do të dhurojë ndonjë parfum, ose do të blesh ti diçka prej tij ose vetëm nga ndeja që ke bërë tek ai, do të vijë era e mirë(që nga momenti kur të dalësh nga ai). Kurse, ...

Lexo më shumë »

Si e shkaterrojne mekatet besmin!

Dëmet e mëkateve! Allahu, xhele ue ala, ka thënë; : أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّ قُلُوبَهُمْ “Janë ata të cilëve Allahu nuk deshi t’iu pastrojë zemrat.” (Maide; 41). Zemra nuk do ta shijoj realitetin e imanit (besimit) dhe frytet e tij, nëse ka në brendësinë e saj gjëra të ndrya(të pista) siç janë mendjemadhësia(kryelartësia) dhe hasedi(xhelozia) Allahu, xhele ...

Lexo më shumë »

Rëndësia e njohjes së emrave të bukur të Allahut dhe cilësive të Tij të larta

Kreu 1. Rëndësia e njohjes së emrave të bukur të Allahut dhe cilësive të Tij të larta Si mundet të nxjerrë në pah pena e robit të dobët e të paaftë, dobitë e mëdha që përfiton njeriu me anë të studimit të kësaj teme!? Ata që e njohin Allahun dhe janë të vetëdijshëm për Madhërinë dhe Përsosmërinë e Tij, kanë ...

Lexo më shumë »

Cila është ajo sëmundje e cila nuk ka ilaç ?

Muslimi e ka shënuar në Sahihun e vet hadhithin që e ka treguar Xhabir bin Abdullahu , r.a., ku thuhet se i Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., ka thënë: “Çdo sëmundje ka ilaç. Njohja e ilaçit të vërtetë do ta shërojë sëmundjen me lejen e Zotit”. Në Musnedin e imam Ahmedit, Usame bin Sharik ka treguar se ka qenë aty ...

Lexo më shumë »

Të urryerit e puthjes dhe vendosjes së Kur’anit në ballë

Dikush që nuk ka njohuri të mjaftueshme mund të thotë: “Si e bëni të urryer këtë veprim, ndërkohë që përmes tij shprehet vetëm shenjtërim dhe respekt për Librin e Allahut?” Këtij personi i themi: Këtë vepër njeriu mund ta bëjë për t’u afruar më shumë tek Allahu, por nëse duam të respektojmë sunetin e Profetit, alejhi selam, nuk mund të ...

Lexo më shumë »