Artikuj

Vajzat janë mburojë nga xhehenemi

Një profesor në Universitetin e Medinës ka treguar se njëherë, imami i xhamisë së Pejgamberit (savs), në hutbe kishte predikuar…

Çka u bë, u bë

Çka u bë, u bë Aid el Karni Një lloj i çmendurisë dhe i marrëzisë së njeriut është të përmendurit…

Shtatë të verbrit

Shtatë të verbrit Dr Xhasim Mutava Ngjarja që do tu tregoj, ka ndodhur kur punoja në gjykatë. Një ditë më…

Ilaçi i ankthit, hidhërimit dhe pikëllimit

Robër të Allahut, njeriu në këtë botë goditet me brenga të ndryshme, në zemrën e tij bien shumë brenga, të…

Pse s’ka bereqet koha, paraja dhe të mbjellat?

Thotë Ibn Haxheri: “Ka thënë Ibn ebu Xhemrah: Ka mundësi që kuptimi i afrimit të kohës të jetë shkurtimi i…

Cilësitë e pëlqyeshme të gruas e cila kërkohet për martesë

Cilësitë e pëlqyeshme të gruas e cila kërkohet për martesë Qëllimi dhe urtësia e martesës është arritja e kënaqësisë së…

Ilaçi Kur’anor që shëron xhelozinë!

Meditime Kur’anore! Ilaçi Kur’anor për hasedin (xhelozinë)! Allahu, xhele ue ala, ka thënë; ” Dhe mos ia ngul sytë bukurisë…

10 Shkaqet që të ruajnë nga prekja e msyshit, janë:

1. Leximi i dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes. 2. Leximi i një pjese nga Kur’ani çdo ditë. 3. Moskrenimi me…

Si largohen dyshimet që hedh shejtani në lidhje me fenë?

Kjo punë që bën shejtani sipas gjuhës së kuranit quhet [vesvese], fjalë kjo që ka hyrë herët në fjalorin e…

“E kam zemrën e pastër!” Cilat janë parametrat e zemrës së pastër?

Dëgjojmë shpesh “E kam zemrën e pastër!” Cilat janë parametrat e zemrës së pastër? Imam ibn Kajim, Allahu e mëshiroftë,…