Artikuj

Cilët janë njerëzit me të suksesshëm në jetë

A e dini se njerëzit më të suksesshëm në jetën dhe punën e tyre janë ata që kanë sjelljet më…

Gjynahet bëhen shkak i shkatërrimit në këtë botë dhe në botën tjetër

Gjynahet bëhen shkak i shkatërrimit në këtë botë dhe në botën tjetër Pasojë e gjynaheve është edhe fakti se ato…

2 kriteret që një vepër e mirë të pranohet tek Zoti

Hafidh El Hakemi ka thënë: Që një vepër e mirë tek Zoti të pranohet Të jetë e sinqertë dhe në…

Ilaçi i ankthit, hidhërimit dhe pikëllimit

Robër të Allahut, njeriu në këtë botë goditet me brenga të ndryshme, në zemrën e tij bien shumë brenga, të…