Artikuj

Mendjemadhesia dhe denimi i saj

Mendjemadhësia është sëmundje e zemrës, dhe cilësi e ligë dhe e qortuar fortë. Sot plot nga njerëzit përshkruhen me këtë…

2 mënyrat se si i mashtron shejtani besimtarët

Mbreti i jobesimtarëve [shejtani] u thotë ushtarëve te vet; ‘’Ngrihuni drejt shtegut të gjuhës, sepse ai është shtegu më i…

Profeti Islamit Muhamedi a.s para 1450 vjetësh për ngjarjet që po ndodhin në kohën tonë

Omeri r.a. transmeton se i Dërguari i Allahut savs, ka thënë: “Do të vijë një kohë kur njerëzit do të…

Sa herë që Xhibrili më vizitonte më këshillonte të shërbehem me misvak

Njëra prej mënyrave më efikase për mbrojtjen e dhëmbëve është misvaku, i cili është përmendur disa herë në hadithet e…

Babai i pasur e çoi djalin në fshat për t’i treguar jetën e të varfërve, por mori një mësim për veten

Një burrë shumë i pasur e mori të birin në një udhëtim të shkurtër por që do t’i vlente gjithë…

Si mashtrohen njerëzit në këtë botë

KRITIKA NDAJ NJERËZVE TË MASHTRUAR Njerëzit më të mashtruar janë ata të cilët janë joshur nga jeta e dynjasë dhe…

Cilët janë njerëzit me të suksesshëm në jetë

A e dini se njerëzit më të suksesshëm në jetën dhe punën e tyre janë ata që kanë sjelljet më…

Gjynahet bëhen shkak i shkatërrimit në këtë botë dhe në botën tjetër

Gjynahet bëhen shkak i shkatërrimit në këtë botë dhe në botën tjetër Pasojë e gjynaheve është edhe fakti se ato…

2 kriteret që një vepër e mirë të pranohet tek Zoti

Hafidh El Hakemi ka thënë: Që një vepër e mirë tek Zoti të pranohet Të jetë e sinqertë dhe në…

Ilaçi i ankthit, hidhërimit dhe pikëllimit

Robër të Allahut, njeriu në këtë botë goditet me brenga të ndryshme, në zemrën e tij bien shumë brenga, të…