Artikuj

3 luginat ne Xhehenem

O ti njeri, tri lugina janë në Xhehenem, ruaju nga to. – Ato janë: 1- Lugina el Gaj 2- Lugina…

Mendjemadhesia dhe denimi i saj

Mendjemadhësia është sëmundje e zemrës, dhe cilësi e ligë dhe e qortuar fortë. Sot plot nga njerëzit përshkruhen me këtë…

Kur do të shfaqen Je’xhuxhet dhe Me’xhuxhet

Imam Ibni Kethiri (rahimehull-llah) ka permendur per ajetet e meposhtem: «Te pyesin ty (o Muhammed ) dhe per Dhulkarnejnin. Thuaju:…

BUZËQESH

Tha: Qielli është nxirë! E u mrrol në fytyrë. I thashë: Buzëqesh ti, mjafton vrazhdësia në qiell, bëhu ti i…

Fshehtësitë e adhurimit në Islam (Hytbe)

Fshehtësitë e adhurimit në Islam Hoxhë Petrit Perçuku (Hytbe) Vëllezër mysliman, e krijoi Allahu njeriun për një qëllim lartë dhe…

Këshillë për gruan të cilës burri ia kundërshton fenë

Nëse polemikat mes bashkëshortëve janë në lidhje me këtë botë dhe ai e ngrit zërin, apo sillet me arrogancë, gruaja…

Është e urryer varja e ajeteve në mure apo diku tjetër

Kjo dukuri është shumë e përhapur. I gjen suret ose ajetet të varura nëpër muret e dhomave, koridorëve, dyqaneve etj,.…

Ai që vdes në këtë gjendje do të jetë me Profetët

Malik bin Enesi ka thënë: “Kush kapet fort pas Sunetit tradites profetike, ndërsa shokët e të Dërguarit të Allahut (paqja…

Plagët e shpirtit

Është thënë për librat e Ibn Kajjim el Xheuzijeh: Ato janë melhem për plagët e shpirtit dhe kundërhelm për zemrat…

Ai i cili e thërret ezanin dymbëdhjetë vite i bëhet obligim Xheneti

Vlera e thirrjes së ezanit dhe vlera e muezinit! Ibn Umeri – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcjell…