Artikuj

Kur do të shfaqen Je’xhuxhet dhe Me’xhuxhet

Imam Ibni Kethiri (rahimehull-llah) ka permendur per ajetet e meposhtem: «Te pyesin ty (o Muhammed ) dhe per Dhulkarnejnin. Thuaju:…

BUZËQESH

Tha: Qielli është nxirë! E u mrrol në fytyrë. I thashë: Buzëqesh ti, mjafton vrazhdësia në qiell, bëhu ti i…

Fshehtësitë e adhurimit në Islam (Hytbe)

Fshehtësitë e adhurimit në Islam Hoxhë Petrit Perçuku (Hytbe) Vëllezër mysliman, e krijoi Allahu njeriun për një qëllim lartë dhe…

Këshillë për gruan të cilës burri ia kundërshton fenë

Nëse polemikat mes bashkëshortëve janë në lidhje me këtë botë dhe ai e ngrit zërin, apo sillet me arrogancë, gruaja…

Është e urryer varja e ajeteve në mure apo diku tjetër

Kjo dukuri është shumë e përhapur. I gjen suret ose ajetet të varura nëpër muret e dhomave, koridorëve, dyqaneve etj,.…

Ai që vdes në këtë gjendje do të jetë me Profetët

Malik bin Enesi ka thënë: “Kush kapet fort pas Sunetit tradites profetike, ndërsa shokët e të Dërguarit të Allahut (paqja…

Plagët e shpirtit

Është thënë për librat e Ibn Kajjim el Xheuzijeh: Ato janë melhem për plagët e shpirtit dhe kundërhelm për zemrat…

Ai i cili e thërret ezanin dymbëdhjetë vite i bëhet obligim Xheneti

Vlera e thirrjes së ezanit dhe vlera e muezinit! Ibn Umeri – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcjell…

Denimi i atij që e di të vërtetën dhe nuk e praktikon

“Permiresimi i njeriut nuk fitohet thjeshte duke e njohur te verteten, pa e dashur ate, pa e deshiruar dhe pa…

Kur të të shtohen brengat dhe preokupimet, shpeshto këtë thënien

Sufjan eth-Theurij rahimehullah ka thënë: Hyra për të vizituar Xhafer bin Muhamedin dhe ai tha: 1) Kur të të shtohen…