Hadithe

Cilët janë tre sy të ndaluar për zjarrin e Xhenemit ?

Tre sy të ndaluar për zjarrin !! Nga Ebī Rejhāne (radijAllahu anhu) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Zjarri është i ndaluar për syrin që qanë nga frika prej Allahut, për syrin që rri zgjuar në rrugën e Allahut dhe për syrin që e ul shikimin para ndalesave të Allahut.” (Hākimi nr. 2432 dhe ...

Lexo më shumë »

Kur ndonjëri nga ju dëshiron t’i afrohet gruas së tij për të bërë marrëdhënie intime, le të thotë

Një ndër qëllimet më fisnike të marrëdhënieve seksuale është sjellja në jetë e një pasardhësi të drejtë.Prandaj, është me rëndësi që bashkëshortët t’i luten Allahut që ta largojë shejtanin nga pasardhësi i tyre. Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se i Dërguari i Allahut alejhi selam ka thënë: “Kur ndonjëri nga ju dëshiron t’i afrohet gruas së ...

Lexo më shumë »

A do e festojë mevludin (ditëlindjen) e Profetit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem?

– do jem i pari që festojë ditëlindjen – mevludin e Profetit sikur të ketë ndonjë hadith që më inkurajon të dallojë ditën e dymbëdhjetë të muajit rrebiul evel me diçka të veçantë nga ditët tjera. – do jem i pari që festojë ditëlindjen – mevludin e Profetit sikur të gjejë ndonjë paralajmërim prej tij apo diçka të ngjashme. – ...

Lexo më shumë »

Iu falën mëkatet sepse i dha të pijë ujë një qeni

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton se Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Një ditë një qen po sillej rreth një pusi, pasi e kishte kapluar etja për vdekje. Atë e pa një imorale prej Beni Israilëve. Ajo hoqi këpucën e saj dhe me të i dha ujë qenit derisa u ngop dhe për këtë vepër iu falën mëkatet.” (Buhariu ...

Lexo më shumë »

Si ti shkundësh mëkatet si gjethet e pemës !

Nga Enes ibn Maliku (Allahu qofte i kenaqur me te) përcillet të ketë thënë: I Dërguari i Allahu (alejhi selam) kaloi pranë një peme të cilës i ishin tharë gjethet. Pasi e goditi atë me shkopin e tij dhe gjethet e saj u shkundën, ai tha: Vërtetë, fjalët: elhamdulil-lah (lavdia dhe falënderimi janë për Allahun), subhanAllah (i pastër nga çdo ...

Lexo më shumë »

Thuaje këtë dua kur shtrihesh në shtratin tënd

Profeti salAllahu alejhi ue selem: “Ai që shtrihet në shtratin e tij e thotë: “La ilahe ilAll-llahu wahdehu la sheriike leh, lehul mulku we lehul hamdu, we huwe ale kul-li shej’in kadiir. We la haule we la kuw-wete ila bil-lah. SubhaanAllah, elhamdulil-lah, la ilahe ilAll-llah, Allahu ekber”, i falen gjynahet edhe nëse janë sa shkuma e detit.” Sahiha, nr. 3414.

Lexo më shumë »

Kush është njeriu më i dashur tek Allahu?

Thotë Pejgamberi (alejhi salatu ue selam): “Njeriu më i dashur tek Allahu është ai që më së shumti bënë dobi (njerëzve); vepra më e dashur tek Allahu është që ta fusësh gëzimin në zemrën e muslimanit, apo tia largosh atij një brengë (vështirësi), apo tia largosh urinë apo ia paguan një borxh. Të ecë së bashku me një musliman për ...

Lexo më shumë »

Si të largosh varfërin dhe si të jap pasuri Allahu?

Nga Ebu Hurejre (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Vërtet, Allahu i Lartësuar thotë: “O bir i Ademit! Angazhohu me adhurim ndaj Meje, do ta mbush gjoksin me pasuri dhe do ta largojë varfërinë. Në të kundërtën, do t’i mbush të dyja duart me punë dhe nuk do ta largojë varfërinë.” (Përcjellë nga ...

Lexo më shumë »

Dy kohët kur nuk duhet ta falësh namazin

Përcillet nga Aishja radijAllahu anhu se Profeti alejhi selam ka thënë: Nuk falet namaz kur ushqimi është prezent dhe as kur njeriu duhet të kryejë nevojat e tij personale. Buhariu dhe Muslimi Shpjegimi Hadithi bën fjalë për dy gjendje të njeriut, kur ushqimi i tij është prezent dhe ai ka neps e dëshirë për të dhe kur njeriu duhet të ...

Lexo më shumë »

Si te fitosh shperblimin e Haxhit dhe Umres?

Është transmetuar nga Tirmidhiu se Pejgamberi alejhi selam ka thënë: “Kushdo që fal sabahun me Xhemat, pastaj ulet dhe e kujton Allahun derisa të dalë dielli, pastaj falë dy rekate, do të ketë shpërblimin e tillë si të Haxhit dhe Umres.” I Dërguari i Allahut alejhi selam tha: “të plotë, të plotë, të plotë.” Burimi: (el-Xhumuah 535; klasifikuar si hasen ...

Lexo më shumë »