Hadithe

Fjale te bukura nga Profeti alejhi selam

Ka thënë i dërguari mëshirë për të gjitha botët, Muhammedi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen…

Blije këtë botë dhe botën tjetër me këtë vepër

Nga ‘Ubāde bin Es-Sāmit (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “Dëshmoj se e kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu…

Cila punë është më e dashur tek Allahu i Madhëruar?

Cila punë është më e dashur tek Allahu i Madhëruar? Abdullah ibn Mes’udi (radiallahu anhu) ka thënë: -E kam pyetur…

A dëshiron të kesh shpërblim si te atij që falet gjithë natën?

A dëshiron të kesh shpërblim si te atij që falet gjithë natën? I Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë:…

Salavatet mbi Profetin alejhi selam jane shkak per faljen e gjynaheve dhe largimin e fatkeqesive

Salavatet mbi Profetin alejhi selam jane shkak per faljen e gjynaheve dhe largimin e fatkeqesive: Transmetohet Nga Ebu ibn Keabin…

Nuk do të ndodhë Dita e Gjykimit pa dal këto 7 shenja.

Na ka treguar ne Ebu Khajtheme Zuhejr Ibn Harb, Is`hak Ibn Ibrahim dhe Ibn Ebi Umer El-Mek-kij, na ka treguar…

Lutja kur nisesh për udhëtim

Lutja e udhëtimit Nga Abdullah ibn Umer – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se kur i Dërguari…

Njeriu i fundit që do të hyjë në Xhenet

Thotë Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të): “I fundit që hyn në Xhenet është një burrë i cili një herë…

Kërkoini Allahut sigurinë (në besim) dhe shëndetin

Në një hadith përmbledhës, i dërguari i Allahut (alejhi selam) thotë: Kërkoini Allahut sigurinë (në besim) dhe shëndetin. Sahih el…

Çfarë shpërblimi fiton ai që ngushëllon vëllain e tij

Nga Muhamed bin ‘Amr (radijAllahu anhu) përcillet se Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Nuk ka besimtar që e…