Hadithe

Si bëhen dasmat në Islam

Dasma është përgatitja e ushqimit në ditët festive të saj dhe kjo gosti është e ligjësuar në fe Gjykimi i gostisë së dasmës: Është synet (i pëlqyer), sepse Profeti alejhi selam urdhëroi Abdurrahman bin Auf kur u martua që të bëjë gostinë duke i thënë: “ Bëj gosti, qoftë edhe vetëm me një dash.” (Buhariu dhe Muslimi) Dobia e gostisë: ...

Lexo më shumë »

Si të largosh urrejtjen dhe zilinë nga zemra

Nga një shok i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lm) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “A t’ju tregoj për atë që e largon uehar-in (urrejtja/zilia) nga zemra: agjërimi i tre ditëve të çdo muaji.” (Nesāiu nr. 2385 dhe AbduRrezzāku nr. 7867. Shejh Albani e ka vlerësuar si të vërtetë në “Sahihul-Xhami’” nr. 2608). Dijetari ...

Lexo më shumë »

Përgatitja përpara se të vi vdekja!

Nesaiu përmend prej Ebu Hurejres se Pejgamberi sal-lalla- hu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Përkujtoni sa më shpesh atë që ua shkatërron çdo kënaqësi (për kujtoni vdekjen). ” Ebu Nu’ajmi me zinxhirin e tij të transmetuesve përmend prej Omerit se Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: ‘Përkujtoni sa më shpesh atë që ua shkatërron çdo kënaqësi. ” Pyetëm: – ...

Lexo më shumë »

Si ti shkundësh mëkatet si gjethet e pemës

Nga Enes ibn Maliku (Allahu qofte i kenaqur me te) përcillet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahu (alejhi selam) kaloi pranë një peme të cilës i ishin tharë gjethet. Pasi e goditi atë me shkopin e tij dhe gjethet e saj u shkundën, ai tha: “Vërtetë, fjalët: elhamdulil-lah (lavdia dhe falënderimi janë për Allahun), subhanAllah (i pastër nga çdo ...

Lexo më shumë »

Si ti shumëfishosh veprat e tua?

Në dySahihët është vërtetuar nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se i Dërguari (salallahu alejhi ue selem!) ka thënë: “Çdo vepër e njeriut është për vetë atë. Çdo e mirë shpërblehet dhjetë deri në shtatëqind fish. Allahu i Madhërishëm thotë: “Përveç agjërimit, i cili është për Mua dhe Unë e shpërblej për të; sepse vërtet ai ka ...

Lexo më shumë »

Hadithi madheshtor qe duhet ta dije cdo musliman

Profeti alejhi selam nje here iu drejtua Ibn Abasit me keto fjale te arta: ” O djalosh, ruaje Allahun dhe Allahu do te ruaje ty! Ruaje Allahun dhe do ta gjesh Ate perpara teje! Kur te kerkosh, kerko vetem nga Allahu dhe kur te lypesh ndihme lype vetem nga Allahu! Dije, se nese tere njerezimi mblidhen te gjithe se bashku ...

Lexo më shumë »

Kush ja dha besën Allahut dhe Ai e tradhëtoi atë!?

Kush ja dha besën Allahut dhe Ai e tradhëtoi atë!? Tregon Ebu Hurejra se I Dërguari I Allahut – alejhi selem- ka treguar: Dikush nga Beni Israilët i kërkoi një njeriu tjetër po nga Beni Israilët t’i jepte hua një mijë dinarë. I dyti (huadhënësi) kërkoi dëshmitarë. I pari (huamarrësi) iu përgjigj: ‘Allahu është më se i mjaftueshëm si Dëshmitar’. ...

Lexo më shumë »

Muaji që Profeti alejhi selam agjëronte më shumë pas Ramazanit

Trasmeton Aishja radiAllahu anha se nuk e ka pare Profetin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem te agjeroje ndonje muaj te plote pervec Ramazanit dhe nuk e ka pare te agjeroje ne ndonje muaj tjeter me shume se ne Shaaban. (Mutefekun alejhi) Ka thene Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Ai muaj (Shaabani) eshte mes Rexhebit dhe Ramazanit dhe njerezit jane te shkujdesur ...

Lexo më shumë »

Si të largosh zilinë dhe urrejtjen nga zemra jote

Nga një shok i Profetit alejhi selam thotë se i Dërguari i Allahut alejhi selam ka thënë: “A t’ju tregoj për atë që e largon uehar-in nga zemra: agjërimi i tre ditëve të çdo muaji.” (Nesāiu nr. 2385 dhe AbduRrezzāku nr. 7867. Shejh Albani e ka vlerësuar si të vërtetë në “Sahihul-Xhami’” nr. 2608). Dijetari i madh Es-Sindij në “Sherhu ...

Lexo më shumë »

Ende nuk e ke mësuar këtë lutje?

Tregohet prej Sahabiut të nderuar Muadh Bin Xhebel -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- se i derguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- e mori për dore dhe i tha: “O Muadh! Pasha Allahun unë të dua ty! Të porosis o Muadh që të mos e lësh pa thënë pas çdo namazi ...

Lexo më shumë »