Hadithe

Duaja kur shtrihesh në shtrat

Profeti alejhi selam ka thene: ” Ai qe thote kur shtrihet ne shtratin e tij: ” La ilahe il lallahu uahdehu la sherike lehu lehul mulku ue lehul hamdu ue hue ala kuli shejin kadir. La haule ue la kuete ila bilahil alijil adhim Subhanallah uelhamdulilah ue la ilahe il lallah uell-llahu ekber. Do ti falen gjynahet e meparshme edhe ...

Lexo më shumë »

Mënyra më e thjeshtë për të qëndruar larg Xhehenemit

Enes ibn Maliku ( Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se i dërguari i Allahut salallahu alejhi we selem ka thënë: “Kushdo që Allahut ia kërkon Xhenetin tri herë, Xheneti thotë:” O Allah fute në Xhenet. Kushdo që i kërkon Allahut ta mbroj nga zjarri i Xhehenemit tri herë, Xhehenemi thotë: O Allah ruaje nga zjarri i Xhehenemit” Transmeton ...

Lexo më shumë »

Si ti shkundësh mëkatet si gjethet e pemës !

Nga Enes ibn Maliku (Allahu qofte i kenaqur me te) përcillet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahu (alejhi selam) kaloi pranë një peme të cilës i ishin tharë gjethet. Pasi e goditi atë me shkopin e tij dhe gjethet e saj u shkundën, ai tha: “Vërtetë, fjalët: elhamdulil-lah (lavdia dhe falënderimi janë për Allahun), subhanAllah (i pastër nga çdo ...

Lexo më shumë »

Lutjet që bënte Profeti alejhi selam kur binte shi

Prej mirësive që Allahu u ka mundësuar robërve të Tij, është edhe mirësia e rënies së shiut. Allahu i Madhëruar e ka cilësuar atë (shiun) si ujë të pastër (pastrues) duke thënë: “Dhe lëshuam prej qiellit ujë të pastër.” [Furkan 48]. Ashtu sikurse e ka cilësuar edhe si ujë të begatë, duke thënë: “Ne lëshojmë nga qielli ujë të bekuar ...

Lexo më shumë »

Falet dhe agjëron dhe jep sadaka dhe është prej banorëve të xhehenemit

Ebu Hurejra trasmeton:Profetit alejhi selam i thane: “O i Derguari i Allahut! Filanja ngrihet e falet naten (namaz nate) dhe agjeron gjate dites dhe jep sadaka shume, por i lendon komshinjte e saj me gjuhen e saj.” Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem tha: “Ska hajr ne te. Ajo eshte prej banoreve te Zjarrit.” Thane: “Filanja (tjeter person) fal vetem namazet ...

Lexo më shumë »

Cila është krijesa me besimin më të mahnitshëm ?

Enes bin Malik (Allahu qofte i kenaqur prej tij) percjell se i Derguari i Allahut ka pyetur duke thene: “Cila eshte krijesa me imanin (besimin) me te mahnitshem? Ata thane: Engjejt. Si mund te mos besojne Engjejt, u pergjigj (Profeti)i! Atehere, Profetet thane ata. Profeteve u vjen shpallje si mos te besojne, u pergjigj ai! Thane: Sahabet (shoket dhe shoqeruesit ...

Lexo më shumë »

Një fjalë që të çon në Xhenet

Ka thene pejgamberi alejhi selam: “Kush vdes duke dëshmuar “La ilahe il-lAllah” (nuk meriton të adhurohet askush përveq Allahut) me sinqeritet nga zemra e tij, Allahu ia ndalon zjarrit djegjen e trupit te tij. Në një transmetim tjetër: …do të hyjë në xhennet. { “Silsiletil Essahihah” [nr.3355], dhe hadithi eshte i vertete }

Lexo më shumë »

Cila është vepra me shpërblimin më të madh të përmendur?

Cila është vepra me shpërblimin më të madh të përmendur? Përcillet nga Eus bin Eus se Profeti alejhi selam ka thënë: “ Ai që në ditën e xhuma, lan kokën dhe trupin e tij, shkon herët në xhami dhe dëgjon hutben që në fillim të saj, afrohet pranë imamit, dëgjon me vëmendje dhe hesht, atëherë për çdo hap që hedh ...

Lexo më shumë »

Si bëhen dasmat në Islam

Dasma është përgatitja e ushqimit në ditët festive të saj dhe kjo gosti është e ligjësuar në fe Gjykimi i gostisë së dasmës: Është synet (i pëlqyer), sepse Profeti alejhi selam urdhëroi Abdurrahman bin Auf kur u martua që të bëjë gostinë duke i thënë: “ Bëj gosti, qoftë edhe vetëm me një dash.” (Buhariu dhe Muslimi) Dobia e gostisë: ...

Lexo më shumë »

Si të largosh urrejtjen dhe zilinë nga zemra

Nga një shok i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lm) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “A t’ju tregoj për atë që e largon uehar-in (urrejtja/zilia) nga zemra: agjërimi i tre ditëve të çdo muaji.” (Nesāiu nr. 2385 dhe AbduRrezzāku nr. 7867. Shejh Albani e ka vlerësuar si të vërtetë në “Sahihul-Xhami’” nr. 2608). Dijetari ...

Lexo më shumë »