Hadithe

Shpërblimi për atë që mbjellë pemë!

Janë përcjellë shumë hadithe, që e nxisin njeriun të merret me këtë punë. Prej këtyre haditheve mund të përmendim hadithin,…

3 Vepra që të fshijnë mëkatet që bën gjatë ditës

“Me larjen e fytyres gjate abdesit, bien ose largohen te gjitha mekatet e syve te njeriut, me larjen e duarve…

Sa herë që të jesh i mërzitur, apo në hall, mos humb kohë, thuaj këtë lutje profetike që të gjesh zgjidhje,qetësi dhe shpresë :

Sa herë që të jesh i mërzitur, apo në hall, mos humb kohë, thuaj këtë lutje profetike që të gjesh…

Ky është njeriu që nuk i pranohet lutja

Ebu Hurejra (RadijAllahu anhu) transmeton se i Dërguari i Allahut (SalAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Vërtet Allahu është i…

Cila është vepra me shpërblimin më të madh të përmendur?

Cila është vepra me shpërblimin më të madh të përmendur? Përcillet nga Eus bin Eus se Profeti alejhi selam ka…

Gjashtë obligimet e muslimanit ndaj muslimanit

Transmeton Imam Muslimi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Pejgamberi,- alejhi selam!,- ka thënë: ” Obligimet e muslimanit ndaj…

Në këtë lutje profetike janë përmbledhur të gjitha mirësitë

Nga Ebu el Ahvas e ky nga Abdullahu transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin…

Cila punë është më e dashur tek Allahu i Madhëruar?

Cila punë është më e dashur tek Allahu i Madhëruar? Abdullah ibn Mes’udi (radiallahu anhu) ka thënë: -E kam pyetur…

7 vepra të cilave u vazhdon shpërblimi edhe pas vdekjes

Enes ibën Malik (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), transmetohet se i Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të!), ka…

3 hadithe që tregojnë se si duhet të lutesh dhe Allahu ta pranojë atë

Nga Enes bin Maliku (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:…