Hadithe

Duaja e hyrjes dhe daljes nga xhamia

1 – I Dërguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem kur hynte në xhami, e kishte zakon të thoshte: “Në…

Biseda e Musait me Zotin e tij

Ebu Hurejrah përcjell se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshi mbi të – ka thënë:…

Shikoni se çfarë shpërblimi fiton ai që bën një hap për të shkuar në xhami

“Sa i mirë është shpërblimi i punë-mirëve”! (Ali Imran: 136) Nga Ebu Umameh – Allahu qoftë i kënaqur prej tij…

Pastroje hundën me dorën e majtë!

Percillet nga Aishja se Profeti alejhi selam preferonte anen e djathte kur vishte sandalet, kur krehte floket, kur lahej dhe…

Si duhet ta zgjedhim bashkëshorten?

Si duhet ta zgjedhim bashkëshorten? Profeti Muhamed alejhi selam thotë: “ Gruaja propozohet për martesë për shkak të katër gjërave:…

Çfarë duhet të bëjmë kur bie shi?

Duatë e ndryshme që janë përcjellur nga Profeti alejhi selam: 1. “ Allahume sajiben nafian” ( O Allah, të lutëm…

Çfarë duhet të bëjë ai që zgjohet natën duke folur, apo rënkuar?

Çfarë duhet të bëjë ai që zgjohet natën duke folur, apo rënkuar? Thotë imam Buhariu në “Të saktin” e tij:…

100 Shkallet që ka Xheneti

Nga Ubadetu ibën Samitin radijAllahu anhu përcillet se Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Në Xhennet ka njëqind shkallë,…

Dy gjynahe që e meritojnë shpejtimin e dënimit që në botë

Dy gjynahe që e meritojnë shpejtimin e dënimit që në dynja. Ebu Bekra -radiallahu anhu- tregon se Profeti -alejhi selam-…

Si të falen mëkatet e kaluara?

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur imami thotë…