Hadithe

A dëshiron të të falen gjynahet pa u lodhur?

A dëshiron të të falen gjynahet pa u lodhur? Ka thënë i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e…

3 hadithe që tregojnë se si duhet të lutesh dhe Allahu ta pranojë atë

Nga Enes bin Maliku (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:…

Ky është njeriu që nuk i pranohet lutja

Ebu Hurejra (RadijAllahu anhu) transmeton se i Dërguari i Allahut (SalAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Vërtet Allahu është i…

Në këtë lutje profetike janë përmbledhur të gjitha mirësitë

Nga Ebu el Ahvas e ky nga Abdullahu transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin…

Koha kur njeriu është më së afërti me Allahun

Koha kur njeriu është më së afërti me Allahun I Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë: “Njeriu është më së…