Pyetje

A është fall parashikimi i motit?

Parashikimi i kohës a përfshihet tek çështjet e fallit apo tek pretendimi i njohjes së të fshehtës (gajbit)? Shejh Ibn Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Gjërat që arrihen me anë të përllogaritjeve nuk hyjnë tek gjërat e fallit, siç mund të jetë lajmi se do të ndodhë zënia e diellit apo e hënës (eklipsi); kjo nuk ka të bëj ...

Lexo më shumë »

Lutja qe behet kur njeriu viziton varrezat

Pyetje: Duaja (lutja) qe behet kur njeriu viziton varrezat, a eshte e kufizuar vetem gjate vizites (se varrezave), apo perfshin dhe rastin kur njeriut i bie rruga kalimthi tek varrezat? Pergjigje: Ajo qe mendoj eshte se lutja mbetet e pergjithshme dhe nuk kufizohet me rastin e vizites se varrezave. Kushdo qe kalon prane varrezave, eshte e pelqyeshme qe te lutet, ...

Lexo më shumë »

A e prish abdesin prekja e gruas?

Pyetje: A e prish abdesin prekja e gruas? Përgjigje: E vërteta është se prekja e gruas nuk e prish abdestin assesi, përveç nëse del diçka nga ata (burri ose gruaja). Argument për këtë është ajo që vërtetohet nga Resuiull-llahu, sal-lallahu alejhi ue sel-lem, se ai njëherë, i puthi disa nga gratë e tij, hyri në xhami dhe nuk mori abdest ...

Lexo më shumë »

A duhet të thërras ezanin kur falem në shtëpi?

Dispozita e ikametit kur dikush dëshiron të falet i vetëm ! Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë: Ka thënë Ibn Hazmi në librin e tij “el-Muhala” 3/125: “Kushdo që dëshiron të falet i vetëm, nuk obligohet të thërret ezanin e as ikametin. Por, nëse i tilli e bënë një gjë të tillë (e thërret ezanin dhe ikametin), ai ka bërë një ...

Lexo më shumë »

A pranohet namazi kur merr abdes nga një here dhe jo tre?

Pyetje: Cili është vendimi Islam për atë i cili për të zënë namazin (në kohë apo me xhemat), gjatë abdesit i lanë gjymtyrët vetëm nga një herë, jo tri herë? Përgjigje: Abdesi i tij është i saktë (valid), duke u bazuar në shumë hadithe të sakta që tregojnë se i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ndonjëherë i lante gjymtyrët e ...

Lexo më shumë »

A duhet ta mbaj Kuranin në makinë?

Pyetësi, thotë; Shumë prej njerëzve i kushtojnë kujdesë të veçantë vendosjes së mus’hafit në makinë, çfarë i këshilloni!? Përgjigje; Po, nëse vendosja e mus’hafit në makinë bëhet më qëllim të leximit të tij, çdoherë që gjen kohë të lirë e lexon atë ose e lexojnë ndonjëherë edhe udhëtarët që udhëtojnë me të, atëherë lejohet një veprim i tillë, njashtu i ...

Lexo më shumë »

A takohen shpirtrat e të gjallëve me ato të të vdekurve?

“Kam lexuar në ‘Zadul mead’ se shpirtrat e të vdekurve afrohen pranë varreve dhe i njohin vizitorët e tyre dhe ata që kalojnë pranë tyre apo ata që i përshëndesin ata me selam. Dhe në këtë ditë takohen të gjallët me të vdekurit dhe kjo është e posaçme për ditën e Xhuma. A janë të sakta këto fjalë? Përgjigje: Fjalë ...

Lexo më shumë »

Cili është gjykimi i leximit të Kuranit vetëm duke e parë me sy?

Cili është gjykimi i leximit të Kuranit vetëm duke e parë me sy? Shejh Bin Bazi -Allahu e mëshiroftë- ka thënë: “Nuk quhet lexues, ai i cili e lexon Kur’anin vetëm duke e parë me sy, pa i lëvizur buzët. Ai as nuk e arrin shpërblimin e leximit të Kuranit, vetëm nëse e lexon Kur’anin me zë duke i lëvizur ...

Lexo më shumë »