Pyetje

A ka të drejta vjehrra mbi nusen?

Pyetësi:Së pari: Me të vërtet ju duam për Hir të Allahut, o Shejkh. Pyetja – Allahu ju shpërbleftë me të mira – është: A ka të drejta nëna e burrit (vjehrra) mbi nusen? Përgjigje:Jo. Nëna e burrit (vjehrra) nuk ka të drejta mbi gruan (nusen), porse është prej dashamirësisë dhe mirësisë si dhe prej asaj që e bën burrin ta ...

Lexo më shumë »

Për disa të rinjë që kan dëshirë të dalin në safin e parë (VIDEO)

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë islame, pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Bedri Lika thotë: Për disa të rinjë që kan dëshirë të dalin në saf të parë (pyetje)?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: SHPËRNDAJENI QË TA MARRIN DOBI EDHE TJERËT

Lexo më shumë »

Ç’ do të thotë të jesh mesatar në fe?

Pyetje: Ç’ do të thotë të jesh mesatar në fe? Përgjigje: Mesatar në fe d.m.th, që njeriu të mos e teprojë në fe, në atë mënyrë që i kalon kufijtë e Allahut, të Madhëruar, si dhe nga ana tjetër të mos mangesojë nga ajo që ka caktuar Allahu, i Lartësuar. Të jesh mesatar në fe d.m.th, të kapesh fortë pas ...

Lexo më shumë »

Kur fillon dhe mbaron koha e namazit të Jacisë ?

Koha e jacisë: Pejgamberi, salAllahu alejhi ue selam, ka thënë: ”Koha e jacisë zgjat deri në mesnatë”. Kështu, koha e jacisë fillon menjëherë pasi të përfundojë akshami [dmth, pasi të zhduket nga qielli gjysmerrësira e kuqe] dhe zgjat deri në mesnatë. Pyetje: Si llogaritet koha e mesnatës? Nëse doni ta llogaritni kohën e mesnatës, llogaritni kohën mes perëndimit dhe lindjes ...

Lexo më shumë »

Përse nuk i lejohet një muslimane të martohet me një jomusliman?

Janë disa njerëz që ose nuk e kuptojnë, ose duan të mos e kuptojnë urtësinë në faktin se islami ia ndalon një myslimaneje të martohet me një jomysliman, sakaq ia lejon myslimanit të martohet me një ithtare të Librit. Puna ka arritur gjer atje, saqë disa nga këta që nuk kuptojnë ose që hiqen që nuk kuptojnë, të akuzojnë dhe ...

Lexo më shumë »

Si do të thirren njerëzit në Ditën e Gjykimit?

Si do të thirren njerëzit në Ditën e Gjykimit? Pyetje: Në ditën e gjykimit, si do të thërriten njerëzit? Në emrat e nënave, apo baballarëve të tyre? Përgjigje: Tek njerëzit është bërë e njohur se në ditën e gjykimit, njerëzit thirren në emrat e tyre dhe të nënave të tyre, pra o filan, i biri i filanes! Për këtë arsye, ...

Lexo më shumë »

A e prish abdesin dalja e gjakut nga dhëmbët ?

Pyetje: ”Kur marrë abdes më del gjak nga mishi i dhëmbëve. A e prish kjo abdesin edhe pse sasia e gjakut është e shumtë?” Përgjigje: ”Jo, kjo- nëse do Allahu – nuk e prish abdesin. Përfundoje abdesin tënd dhe falu.” Burimi: Sherh Ighathat-il-Lahfan (39) Salih bin Feuzan el-Feuzan

Lexo më shumë »

Nëse urina e femijës së vogël bie në rrobë, çfarë duhet të bëjmë?

Përgjigje: “E vërteta në këtë çështje është se urina e djalit që ende ushqehet me qumësht është fëlliqësi e lehtë, për pastrimin nga urina e tij mjafton spërkatja, d.m.th. ta përshkojë me ujë tërë vendin e lagur me urinë, duke mos e fërkuar e as shtrydhur. E kjo, për shkakë se është vërtetuar nga Profeti (salAllahu alejhi ue selem) se ...

Lexo më shumë »

A lejohet ngrënia dhe pirja në tualet?

Di që ngrënia dhe pirja në tualet është haram, por kur ia tregova këtë një shokut tim ai qeshi dhe më tha: Këtu je duke gabuar. Atëherë, cili nga ne ka të drejtë? Pëgjigje: Tualeti është bërë për kryerjen e nevojave dhe jo për të ngrënë apo për të pirë. Prandaj duhet që muslimani mos të hyjë aty vetëm se ...

Lexo më shumë »

A lejohet të falet namazi me bizhame?

Pyetje: A lejohet te falet namazi me bizhame? Përgjigjje: Është e lejueshme të falet njeriu në rroba, me të cilën ka fjetur, përderisa ato janë të pastra dhe që mbulojnë avretin, edhe pse është më mirë dhe më e përsosur të vesh rroba të bukura që duken të mira për namaz. Që është respektim i urdhrit të Allahut: “O bijtë ...

Lexo më shumë »