Pyetje

Çfarë duhet të bësh kur të prek qeni

Pyetje: ”A duhet personi që prek një qen apo një të merr abdes apo është e mjaftueshme që ai ti laj duart e tij?” Përgjigje: ”Ai nuk është i detyruar të bëjë asgjë nëse ata (qeni dhe derri) janë të thatë. Atij i lejohet ti prek ata dhe ai nuk është i detyruar që ta lajë dorën e tij. Megjithatë, ...

Lexo më shumë »

Namazi i vitrit

Pyetje: Bëra nijet të ngrihesha në mesin e natës për të falur namazin e vitrit. Kur u ngrita herët fala namaz nate para se të fal vitrin, porse kjo më mori kohë dhe kështu u thirr ezani i sabahut. A duhet ta fal vitrin pas futjes së kohës së namazit të sabahut apo të fal sabahun dhe ta lë vitrin ...

Lexo më shumë »

A përmendet Allahu në banjo?

Përmendja e emrit të Allahut në banjë Pyetësi: Si është vendimi i përmendjes së emrit të Allahut para abdesit në banjë? Shejh Albani: Ti po mendon, për shembull, për një hapësirë të vogël, katër metra katrorë, me një nevojtore në qoshe dhe një lavaman në anën tjetër në të cilin merr abdes? Pyetësi: Po. Shejh Albani: S’ka gjë të keqe ...

Lexo më shumë »

A e prish abdesin pirja e duhanit?

Ndërsa sa i përket pyetjes se a e prish abdesin pirja e duhanit, mund të themi se shumicës së dijetarëve të sotshëm ua kanë parashtruar pyetjen e njëjtë dhe u janë përgjigjur në këtë mënyrë: Konsumimi i duhanit nuk e prish abdesin, pasi, po të thoshim se disa sjellje apo gjëra e prishin abdesin, jemi të detyruar që të kemi ...

Lexo më shumë »

A duhet të preket qafa me duar të njoma gjatë abdesit?

Pyetje: Gjatë abdesit, a duhet të preket qafa me duar të njoma? Apo nuk është përmendur kjo gjë në Kuran aponë hadithet e Muhamedit (alejhi selam)? Përgjigje: Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe nderimet e Tij qofshin mbi Muhamedin, familjen dhe shokët e tij. Nuk ka ndonjë argument, qoftë në Kuranin famëlartë, apo në hadithet e Pejgamberit (alejhi selam) që ...

Lexo më shumë »

Kush ia vuri emrat sureve të Kuranit?

Kush ia vuri emrat sureve të Kuranit, Profeti alejhi selam apo dikush tjetër? Nuk është përcjellur ndonjë argument nga Profeti – alejhi selam – që të tregoi se është ai i cili i emërtoi të gjitha suret e Kuranit, përveç disa haditheve të sakta në të cilat tregohet se Profeti – alejhi selam – emërtoi disa sure, si; El-Bekare dhe ...

Lexo më shumë »

A duhet të thërras ezanin kur falem në shtëpi?

Dispozita e ikametit kur dikush dëshiron të falet i vetëm ! Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë: Ka thënë Ibn Hazmi në librin e tij “el-Muhala” 3/125: “Kushdo që dëshiron të falet i vetëm, nuk obligohet të thërret ezanin e as ikametin. Por, nëse i tilli e bënë një gjë të tillë (e thërret ezanin dhe ikametin), ai ka bërë një ...

Lexo më shumë »

A duhet ta mbaj Kuranin në makinë?

Pyetësi, thotë; Shumë prej njerëzve i kushtojnë kujdesë të veçantë vendosjes së mus’hafit në makinë, çfarë i këshilloni!? Përgjigje; Po, nëse vendosja e mus’hafit në makinë bëhet më qëllim të leximit të tij, çdoherë që gjen kohë të lirë e lexon atë ose e lexojnë ndonjëherë edhe udhëtarët që udhëtojnë me të, atëherë lejohet një veprim i tillë, njashtu i ...

Lexo më shumë »

A i lejohet muslimanit qe ta gjykoje si jomusliman ate qe pi alkool?

A i lejohet muslimanit qe ta gjykoje si jomusliman ate qe pi alkool? Pergjigjja: Pirja e alkoolit, imoraliteti dhe kopracia ne mosdhenien e zekatit jane gjynahe te medha qe nuk falen pa pendim tek Allahu. Besimi i besimtareve te drejte eshte se ai qe kryen nje gjynah te madh eshte musliman, por njekohesisht eshte edhe gjynahqar per mekatin e tij ...

Lexo më shumë »

A më lejohet që ta ndërpres namazin në këtë rast?

Pyetje: Si duhet të veproj nëse bie zilja e derës në kohën që jam duke u falur, e në shtëpi nuk gjendet njeri-tjetër veç meje? Përgjigje: Nëse namazi që po fal është sunet, atëherë duhet ta ndërpresësh namazin për të hapur derën, por nëse namazi që po fal është farz, nuk duhet ta ndërpresësh namazin, vetëm nëse je i/e bindur ...

Lexo më shumë »