Tema Islame

Zemrës i duhen 15 vjet të shërohet pas lënies së duhanit

Duhanpirësit duhet të presin 15 vjet pasi të kenë lënë cigaren që nivelet e rrezikshmërisë për sëmundje të zemrës dhe…

Kush e thotë këtë në mbrëmje, do të jetë prej banorëve të Xhennetit…

Allahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va’dike mestet’atu eudhu bike…

Ky është dënimi për indianin i cili bëri foto ofenduese me Qaben e bekuar..

Çdo mysliman edin respektin dhe dashurinë për Qaben e bekuar dhe çdokush e ka në zemër. Është qendra kryesore e…

Cfare do sëmundje që ke, lute Allahun me këtë lutje

Cfare do sëmundje që ke, lute Allahu me këtë lutje “Es-elu Allahe el Adhim, rabbel-arshi el adhim en jeshfijni.” “I…

KËNAQËSIA MË E MADHE

Kënaqësija më e madhe Në Xhenet, ekzistojnë kënaqësi prej llojeve të ndryshme. Ne nuk I dimë të gjitha, por e…

VLERAT E LEXIMIT TË KURANIT FISNIK

Mësuesi i njerëzimit, pejgamberi Muhamed (ﷺ) ka thënë:‎ ‎“Më të mirët dhe më të vlefshmit midis jush janë ata që…

Ngrënia e pasurisë së jetimit pa të drejtë është mëkat i madh!

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Ata që e hanë pa të drejtë pasurinë e jetimëve, në të vërtetë ata hanë…

7 lëvizjet e lejuara në namaz

Veprime të tjera të lejuara në namaz Prej veprimeve të lejuara në namaz janë: 1- Ecja e imamit në namaz…

Cili është kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah”?

Cili është kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah”? Kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah” është: nuk ka të adhuruar tjetër…

Një tregim interesant rreth një njeriu i cili ia pati frikën Allahut, dhe Allahu e shpërbleu

Një tregim interesant rreth një njeriu i cili ia pati frikën Allahut, dhe Allahu e shpërbleu Me emrin e Allahut,…