Tema Islame

Koha e ndodhisë së Kijametit është afër

Koha e ndodhisë së Kijametit është afër. Ajetet kuranore dhe hadithet e sakta tregojnë se Kijameti është afër. Shfaqja e…

A ka namazi i xhumasë sunete para tij apo jo?

A ka namazi i xhumasë sunete para tij apo jo? Nuk ka ndonjë argument të saktë që të vërtetojë ekzistencën…

NJË KËSHILLË PËR HIR TË ALLAHUT

NJË KËSHILLË PËR HIR TË ALLAHUT ————————————- Vëllezër dhe motra të nderuara,në raste vdekje të ndonjë të afërmi apo mikut…

Ata nuk janë të huaj, ata janë prindërit tu!

Një burrë i tha gruas së tij: “Sa po më mungojnë prindërit e mi, vëllezërit e mi dhe fëmijët e…

Muhammed a.s në moshën 12 vjeçare, u habit. Sepse shenjat që ai pa vërtetuan se ai do të ishte Profeti i fundit!

Argumentet rreth profecisë së profetit Muhammed alejhi selam, janë të shumta! Ardhja e profetit të fundit, është shënuar edhe në…

Shkencëtarët vërtetojnë hadithin e Pejgamberit mbi plakjen

Shkencëtarët e kanë konfirmuar se, për të qenë fundi i jetës njerëzore i natyrshëm, plakja është mënyra më e mirë.…

Namazi i vitrit dhe forma e faljes së tij

Namazi i vitrit dhe forma e faljes së tij Pyetësi thotë: Cfarë është për qëllim me namazin e vitrit? A…

Sjellja e mirë me prindërit te lehteson rrugen per ne Xhenet

Allahu i Madhëruar thotë: “Adhurojeni Allahun, mos i shoqëroni Atij asgjë dhe me prindërit silluni mirë” En-nisa: 36 Profeti alejhi…

Umeti i i parë që do të hyjë në Xhenet

Umeti i i parë që do të hyjë në Xhenet është umeti i Muhamedit -alejhi selam Transmetohet nga Ebu Hurejra…

Historia e njeriut, që u jepte borxhe njerëzve

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton se Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Dikur jetonte një…