Uncategorized

Lutja kur hyjmë në shtëpi

DHIKRI KUR HYJMË NË SHTËPI: Profeti Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të thote:Kur burri hyn në shtëpi, le…

UMRE NË PRILL 🕋🕋

UMRE NË PRILL 🕋🕋  #NUMRI_I_LIMITUAR… vetem edhe për dhjetë (10) përsona ka vend  Umre me  Udhëheqës: Hoxhë #Mazllum_Mazllumi Për informata…