Edukata e vizitës së varrezave

Edukata e vizitës së varrezave!
Pëlqehet vizita e varrezave, T’i jap selam banorëve të varrezave. Të lutet që Allahu t’i falë ata apo të lutet në përgjithësi për ta. Mos t’i ofendoj ata ose ndonjërin prej tyre gjatë vizitës. Mosvendosja e qirinjëve mbi varreza. Largimi nga çdo ndalesë sheriatike gjatë vizitës së varrezave. Mos të ecë, ulet apo shtrihet mbi varre. Ndalohet rreptësishtë kërkimi i diçkaje prej banorëve në varrezave, qoftë ndihmë apo bereqet, etj.

Përkthim Suad Shabani

About Afrim Tepelena

Leave a Reply