• August 19, 2019
  • Last Update May 29, 2019 7:42 pm

Marketing

Reklama

Baneri ne SIZE 382 x 287 (Pixel) Për vetëm 55€ Audio Reklamë, e cila transmetohet në Radio 4 deri 6 herë brenda 24h.
Të Gjitha Audio dhe fotomontazha e reklamës suaj, punohet në menyrë Profosionale nga ana jonë!

Reklama

Baneri ne SIZE 728 x 90 (Pixel) Për vetëm 65€ Audio Reklamë, e cila transmetohet në Radio 4 deri 6 herë brenda 24h.
Të Gjitha Audio dhe fotomontazha e reklamës suaj, punohet në menyrë Profosionale nga ana jonë!