Sa Ramazanë agjëroi Muhammedi alejhi selam?

Pyetje: ”Sa Ramazanë agjëroi Muhammedi alejhi selam-?”

Përgjigje: ”Profeti alejhi selam i agjëroi nëntë Ramazanë. Sepse, agjërimi i Ramazanit u bë obligim në muajin Shaban të vitit të dytë pas Hixhretit.”

Imam Jahja bin Sharaf en-Nevevi
Burimi: Fetaua el-Imam, fq. 80

Pra mbajeni mend, Muhammedi alejhi selam, agjëroi nëntë ramazanë.

Shpesh njerëzit mbajnë njohuri në mendjen e tyre edhe pa ndonjë dobi, ndërsa nuk e dinë histërinë e të Dërguarit të Allahut, Muhammedit alejhi selam.

Ne, duke qenë muslimanë duhet ta njohim profetin që e pasojmë në jetët tona.

About admin