Thuaje këtë lutje 7 herë

Thuaje këtë lutje 7 herë

O Allah, më mbroj nga zjarri i Xhehenemit!
Amin

Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Kur ta falësh namazin e sabahut thuaj para se të flasësh: Allahumme exhirni minen-nar, shtatë herë, sepse nëse ti vdes po atë ditë do të përcaktohet mbrojtja nga zjarri, po ashtu kur ta falësh akshamin thuaj para se të flasësh: Allahumme exhirni minen-nar, shtatë herë, sepse nëse ti vdes po atë natë do të përcaktohet mbrojta nga zjarri”.

(Nesaiu dhe Ebu Davudi)

administrator

Related Articles